Organ Mensingeweer

Het snijwerk van dit orgel is volledig gerestaureerd. Het originele snijwerk is van Jan de Rijk (1661-1738). Het Schnitger orgel staat in kerk van Mensingeweer.

Het snijwerk is gerestaureerd in opdracht van Mense Ruiter Orgelmakers