Restauratie "van Oeckelen" orgel

Het "van Oeckelen" orgel in de Petruskerk te Usquert is gerestaureerd. De ontbrekende onderdelen zijn opnieuw gesneden door Tico Top.